Trakų krašto literatai

    Trakų rajono literatų brolija „Aukuras“ įregistruota 1999 m. birželio 28 d. prie Trakų viešosios bibliotekos. Įkūrėjai – Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Lietuvos Nepriklausomų rašytojų sąjungos narys aukštadvarietis Valentinas Vytautas Navickas. Brolijos emblemą sukūrė Vytautas Žemaitis. Nuo 2000 m. iki šiol pirmininke dirba Teresė Balkutė-Zolotuchinienė. Brolija vienija virš keturiasdešimt narių. 2000 m. gegužės mėn. literatų brolijai „Aukuras“ suteiktos leidybinės teisės. Per tą laikotarpį išleisti trys almanachai: „Paparčio žydėjimas“ (2001), „Trakuvos poezija“ (2004), „Trakuvos literatų kūryba“ (2010). Pastarajame spausdinama 42 rajono literatų kūryba. Išleistos knygos pristatytos rajono visuomenei Trakuose, Aukštadvaryje, Šklėriuose, Senuosiuose Trakuose, Tiltuose, Vilniuje, Kaune, Elektrėnuose, Vievyje, Dauguose (Alytaus r.), Kaišiadoryse. Rajono literatai aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime.Tiltų kaimas neįsivaizduojamas be Vytauto Vilkišiaus, Lentvaris - be Jono Počepavičiaus, Trakai – be Teresės Balkutės-Zolotuchinienės, Malvinos Miškinienės, Vytauto Žemaičio ir t.t. Pastaraisiais metais daugelis rajono literatų apdovanoti LR Kultūros ministerijos , Tautinių mažumų ir išeivijos departamento, Vilniaus apskrities viršininko administracijos, Trakų rajono savivaldybės, LR Seimo narių bei įvairių visuomeninių organizacijų padėkos raštais. 

     Kviečiame susipažinti su Trakų rajono literatų brolijos „Aukuras“ nariais.

Algirdas Almantas

Gimė 1947 m. birželio 7 d. Trakų r., Aukštadvario miestelyje. Mokėsi Marijampolės Vinco Mykolaičio-Putino vidurinėje mokykloje, Vilniaus valstybiniame universitete (baigė 1978 m.). Dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Aukštadvaryje, Karapolyje, Kazokiškėse, Stakliškėse, Vyšniūnuose. Eilėraščius ir apsakymus pradėjo kurti 1965 m. Kūrybą spausdino Trakų r. laikraščiai „Galvė“, „Trakų žemė“, Trakų literatų almanachai „Paparčio žydėjimas“ (2001 m.), „Trakuvos poezija“ (2004 m.), „Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.). Išleido eilėraščių rinkinį „Išeinu grįžti namolio“ (2002 m.).
 Eglė Andriūnaitė – Jasiukevičienė

Gimė 1950 m. gegužės 21 d. Vilniuje. 1968 m. baigė Kauno 21-ąją vidurinę mokyklą, 1974 m. – Kauno technologijos universitetą. Įgijo apdailos, cheminės technologijos ir įrengimų specialybę. Dirbo Lentvario kilimų fabrike, šiuo metu dirba Trakų r. savivaldybės socialinės paramos skyriuje. Eilėraščius pradėjo kurti 2005 m. Straipsnius publikavo Trakų r. laikraščiuose „Galvė“, „Trakų žemė“ ir „Vilnijos kronika“, Trakų literatų almanache „Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.).
 Teresė Balkutė – Zolotuchinienė

Gimė 1936 m. rugpjūčio 13 d. Alytaus r., Daugų mieste. Mokėsi Senosios Varėnos, Druskininkų vidurinėse mokyklose, Vilniaus valstybiniame universitete (baigė 1967 m.). Dirbo Akmenės, Daugų, Trakų rajoninėse, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje, Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose. 2003 m. įstojo į Lietuvos Nepriklausomų rašytojų sąjungą. Nuo 2000 m. Trakų r. literatų brolijos „Aukuras“ pirmininkė. Išleido lyrikos knygas: „Mano kraitis“ (2000 m.), „Išpažintis“ (2002 m.), „Sielos sparnais“ (2005 m.); eilėraščius vaikams „Vaikų pynutė“ (2001 m.), Dovanėlė“ (2003 m.), „Jūros dukra ir kitos pasakos“ ( 2006 m.); Trakų literatų almanachus „Paparčio žydėjimas“ (2001 m.), „Trakuvos poezija“ (2004 m.), „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.), „Negęsk, vilties žvaigždele“ (2011 m.). „Trakų krašto literatai“ (2015). Už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą Trakų rajono savivaldybės pagerbta I laipsnio Vytauto Didžiojo nominacija.

 Janina Barišauskaitė

Gimė 1950 m. lapkričio 17 d. Trakų r., Bijūnų kaime. Mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje (baigė 1972 m.). Dirbo Trakų r. Tolkiškų kaimo ir Vytauto Didžiojo gimnazijos bibliotekose, šios mokyklos vyr. budinčiąja. Kūrybą spausdino žurnale „Kregždutė“, Trakų literatų kūrybos almanachuose „Paparčio žydėjimas“ (2001 m.), „Trakuvos poezija“ (2004 m.), „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.). Išleido eilėraščių rinkinį „Jei surasčiau perlo žiedą“ (2001 m.).

 Dana Buinickaitė – Zacharevičienė

Dana Buinickaitė-Zacharevičienė gimė 1981 m. liepos 14 d. Trakuose. Baigė Lentvario M. Šimelionio vidurinę mokyklą. 2002 m. baigė aukštesniąją technologijos mokyklą, fotografo technologo specialybės studijas. Dirbo fotolaboratorijose, fotostudijoje, nuo 2005 m. žurnaliste Trakų rajono laikraščiuose. Personalinės parodos: „Kitoks žvilgsnis“ (2002 m.), „Žingsnis aukštyn“ (2005 m.), „Trakų Madonos vaikų malda“ (paroda religine tematika 2006 m.), „Moterys“ ( 2007 m.). 2006 m. bendra dviejų fotografų (D. Zacharevičienės ir E. Skipičio) fotoparoda „Šalia Martyno Jankaus ir Vidūno“ Bitėnuose (Maž. Lietuva). Leidiniai: Nuotraukomis iliustruotos knygos „Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas“ (2005 m.), „VĮ Trakų miškų urėdija“ (2005 m.), „Trakų Urėdijos miškų istorija“ (2008 m.). Nuotraukos atspausdintos knygose „Lietuvos keliais“ ir „Lithuania the centre of Europe“. 2006–2008 m. nuotraukų pagrindu išleisti atvirukai apie Trakus, Kernavę, Musninkus. 2006–2009 m. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bažnyčios kalendorių bendraautorė ir bendra sudarytoja. 2009 m. nuotraukos spausdinamos Jono Pauliaus II piligriminio kelio vadove „Katalikų tarnyba“, „Trakų rajonas“ (2011 m.), literatūrinė ir foto kūryba „Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.)

Austra Bundzaitė – Zapolskienė 

Gimė 1944 m. sausio 25 d. Kauno r., Raudondvaryje. Mokėsi Vilkijos P. Cvirkos vidurinėje mokykloje. 1963 m. baigė Trakų internatinę mokyklą. 1972 m. Vilniaus valstybinio universiteto Kauno vakarinį fakultetą. Dirbo Jonavos rajono, Beržų, Kauno rajono Panevėžiuko, Trakų centrinėje bibliotekose. 1988 metais perėjo dirbti į Trakų rajono laikraščio „Spartuolis“ redakciją. Paskelbus Nepriklausomybę dirbo „Galvės“ redakcijoje. 1995 m. išrinkta „Galvės“ laikraščio redaktore. Vėliau kelerius metus dirbo „Vilnijos kronika“ žurnaliste. Šiuo metu dirba Trakų istorijos muziejuje. Rašo publicistinius straipsnius, noveles, miniatiūras, eilėraščius. 1985 m. tapo respublikinio literatų konkurso laureate (Gargždai). Eilėraščius ir straipsnius publikavo Trakų rajono laikraščiuose „Galvė“ ir „Trakų žemė“, „Vilnijos kronika“ bei Trakų literatų kūrybos almanachuose „Paparčio žydėjimas“ (2001 m.), „Trakuvos poezija“ (2004 m.), „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.).
 Ona Čiraitė – Aleksiūnienė

Gimė 1939 m. rugsėjo 5 d. Varėnos r., Randamonių kaime. Mokėsi Merkinės vidurinėje mokykloje, Vilniaus valstybiniame universitete. Mokytojavo Varėnos, Švenčionių, Trakų rajonuose, dirbo Trakų r. bibliotekose. 1994 m. priimta į Lietuvos kaimo rašytojų sąjungą. Kūrybą publikavo įvairiuose respublikiniuose laikraščiuose, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos leidžiamuose almanachuose, Trakų r. literatų almanachuose „Paparčio žydėjimas“ (2001 m.), „Trakuvos poezija“ (2004 m.), „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.).
 Aivaras Dočkus

Gimė 1978 m. gruodžio 18 d. Trakuose. Mokėsi Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, Trakų muzikos mokykloje (išilginės fleitos specialybė), Vilniaus universitete baigė žurnalistikos bakalauro (2001 m.), informacijos vadybos magistrantūros (2003 m.), anglų k. ir anglų k. mokymo studijas (2008 m.). Dirbo žurnalistu Trakų rajono laikraštyje „Galvė“, dabar - anglų kalbos mokytoju Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinėje mokykloje. Yra parašęs tiriamųjų darbų lingvistinės komunikacijos ir atminties technikų taikymo mokantis užsienio kalbų tematika. Pirmuosius eilėraščius publikavo laikraštyje „Galvė“, Trakų literatų almanache „Trakuvos poezija“ (2004 m.), „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.). Dabar padeda atsiskleisti jauniesiems talentams (paruoštas ansamblis tapo Respublikinio moksleivių dainuojamosios poezijos konkurso laureatu (2008 m.).
 Marija Draugelienė

Gimė 1931 m. sausio 7 d. Marijampolės r., netoli Igliaukos. 1951 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. Nuo 1969 m. – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja (metodininkė). Eiliuoti pradėjo 2002 m.  Kūryba spausdinta raj. laikraštyje „Galvė“, almanache „Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.). Išleido poezijos knygasSaulėlydžio aidai“ (2014) Vakaro palytėjimas“ (2015).  Už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą Trakų rajono savivaldybės pagerbta I laipsnio Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija.
 Julija Gecevičienė

Gimė 1955 m. kovo 30 d. Trakų r., Rūdiškių miestelyje. Ten pat baigė vidurinę mokyklą, vėliau Kauno kooperacijos technikumą. Dirbo Trakų r. vartotojų kooperatyve. Su vyru Vytautu įkūrė neįgaliųjų bendriją „Viltis“, dainuoja Rūdiškių ansamblyje „Papartėlis“, gieda Rūdiškių bažnyčioje. Eilėraščius rašo nuo 2000 m. Jos eilėraščių žodžiais dainuoja Rūdiškių vaikų ansamblis „Svajonėlė“, jie sudėti į knygelę „Tai bent buvo vasarėlė“ (2012 m.). Eiles publikavo Trakų literatų almanachuose „Trakuvos poezija“ (2004 m.), „Trakuvos literatų kūryba“. (2010 m.).
  Alfredas Girdžius (Paliesis)

Gimė 1948 m. birželio 5 d. Ignalinos r., Paliesiaus kaime. Mirė 2015 m. kovo 18 d. Lentvaryje. Mokėsi Mėčionių pradinėje, Molėtų mokykloje-internate, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų vidurinėje mokyklose, Vilniaus valstybiniame universitete. 1987 m. baigė Vilniaus technologijos technikumą ir įgijo fototechniko specialybę. Dirbo įvairius darbus Kėdainiuose, Vilniuje, Rusijoje (Kemerovo srityje, Jajos r.), nuo 1980 m. – leidinių „Mūsų žodis“, „Lietuvos aidas“, „Respublika“, „Tiesa“, „Diena“, Trakų r. laikraščio „Galvė“ fotokorespondentu. Yra žurnalo „Mano miestas/My City“ redkolegijos, nuo 1988 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. 1988 m. organizavo ekspediciją sniego žmogaus paieškai į Komarovo tarpeklį. Už 1991 m. sausio-rugpjūčio įvykių Lietuvoje fotoreportažus Lietuvos Respublikos Prezidento 1993 m. sausio 11 d. Dekretu Nr. 10 apdovanotas Sausio 13-osios medaliu, 2005 m. Lietuvos Kultūros ministro įsakymu suteiktas meno kūrėjo statusas. 2012 m. įteiktas Trakų r. savivaldybės Kunigaikščio Vytauto Didžiojo 2011 metų nominacija už visuomeninę veiklą. Rašė esė, apsakymus, fotonoveles, organizuoja personalines fotoparodas Respublikoje ir už jos ribų. XII Rytų Lietuvos literatų konkurse (2008 m.) laimėjo 2-ąją vietą publicistikos nominacijoje. Kūryba publikuota „Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.), fotonuotraukos knygoje „Mes buvome ten...1991 metų sausio 13 –oji. I tomas. (2011 m.).

 Aušra Girdziušienė

Gimė 1965 m. birželio 27 d. Lentvaryje. Mokėsi Lentvario Motiejaus Šimelionio vidurinėje mokykloje, vėliau – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje (baigė 1983 m.), Vilniaus universitete. 1988 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas, o 2003 m. tame pačiame universitete - socialinio darbo studijas. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje, laikraštyje „Senoji sostinė“, Lentvario M. Šimelionio vidurinėje mokykloje. Nuo 1999 m. Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinėje mokykloje dėsto lietuvių kalbą ir literatūrą. Parengė ir išleido dvi savo mokinių kūrybos knygeles: „Vienos raidės pasakėlės“ (2006 m.), „Raidė raidę randa“ (2007 m.). Rašo noveles, publicistinius straipsnius. Juos publikuoja laikraščiai „Trakų žemė“, „Voruta“, „Galvė“, Trakų literatų kūrybos almanache „Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.), interneto puslapiai.

  Albinas Vytautas Januškevičius

Gimė 1935 m. vasario 1 d. Radviliškio r., Šiaulėnų kaime. Mokėsi Kalnujų ir Šauklių pradžios mokyklose (Raseinių r.),1954 m. baigė Vadžgirio (Jurbarko r. ) vidurinę, o 1959 m. Vilniaus valstybinį universitetą, įgijęs germanisto ir vokiečių kalbos mokytojo kvalifikaciją. 40 metų dirbo užsienio kalbų mokytoju Trakų internatinėje mokykloje, vokiečių kalbos dėstytoju VVU, nuo 1967 m. – Vilniaus pedagogikos instituto moksliniu bendradarbiu, sektoriaus vadovu, direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams. Išleido keletą knygų užsienio kalbų dėstymo metodikos klausimais ir vokiečių kalbos vadovėlių, išvertė eilėraščių ir įvairaus pobūdžio knygų iš vokiečių į lietuvių kalbą. Eiliuoja. Kūrybą publikavo Trakų r. laikraštyje „Spartuolis“. Trakų literatų kūrybos almanache „Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.).

 Sofija Jezerskienė

Gimė 1938 m. rugsėjo 25 d. Raseinių r., Balčių kaime. Mokėsi Balčių pradinėje, Nemakščių vidurinėje mokyklose. Dirbo skaitykloje, bibliotekoje, Lentvario kilimų fabrike, gamykloje „Kaitra“. Poeziją publikavo Trakų r. laikraštyje „Galvė“, Trakų literatų almanachuose „Trakuvos poezija (2004 m.), „Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.). Išleido rinkinį „Eilėraščiai“ (2008 m.).

 Danuta Kostiugova

Gimė 1970 m. kovo 4 d. Trakų r., Pilialaukio kaime Marijo ir Antono Petrovskių šeimoje. Abu tėvai, kaip ir pati Danuta, yra lenkų tautybės. Mokėsi Senųjų Trakų pagrindinėje mokykloje, Buivydiškių tarybinio ūkio technikume. Dabar studijuoja istoriją Vilniaus pedagoginiame universitete. Dirba vertėja Trakų r. apylinkės teisme. Eiliuoti pradėjo trečioje klasėje. Kuria eilėraščius savo gimtąja – lenkų kalba. Kūrybą publikavo laikraščiuose „Trakų žemė“, „Nasza gazeta“, „Kurier Wileński“, Trakų literatų kūrybos almanache „Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.).

  Viktorija Kurakevič

Gimė 1935 m. kovo 25 d. Pskovo miete (Rusijoje). Vidurinę mokyklą baigė Maskvoje. Baigusi Vilniaus valstybinį universitetą įgijo fizikės specialybę. Veikla susieta su moksliniais darbais. Rašo eilėraščius, prozos kūrinius, fotografuoja. Surengė 10 personalių fotoparodų (Trakuose, Vilniuje, Elektrėnuose). Kūryba publikuota almanachuose „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.},  „Vingis“ (2012 m.) „Graži tu mano brangi Tėvyne“ (2012 m.), išleido eilių ir fotografijų leidinį  „Из глубины  веков“ (2010 m.), „Два края“ (2012 m.).

  Aleksejus Kutkinas (1942 - 2013)

Gimė 1942 m. balandžio 11 d. Udmurtijos Respublikoje, Votkinsko mieste. Mirė 2013 m. kovo 8d. Lentvaryje. 1955 m. Votkinske  baigė vienerių metų korespondentų mokyklą 1976 m. – trimetę korespondentų mokyklą Trakuose. Dirbo Elekrėnų, Narvos (Estija), Uglegorsko (Ukraina) elektrinėse suvirintoju. 1994 m. įstojo į Lietuvos kaimo rašytojų sąjungą. Nuo 2008 m. yra Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos narys (APIA). 2003 m. Lietuvoje vykusiame Rusų autorinės dainos festivalyje tapo laureatu. Eilėraščius pradėjo rašyti vaikystėje. Rašo rusų kalba. Kūryba išversta į lietuvių, lenkų, ukrainiečių kalbas. Publikuota Trakų r. laikraštyje „Galvė“, Trakų literatų almanachuose „Paparčio žydėjimas“ (2001 m.), „Trakuvos poezija“(2004 m.), „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.), Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos almanache "Mano kaimas - vilčių ir svajonių atolas" (2010 m.), „Vingis“ (2012 m.), išleido eilių knygas „ Delfinija – sielos dievaitė“ (2009 m.), „Делъфиния – Богиня любви“ (2010 m.).

  Edmundas Zenonas Malūkas

Gimė 1945 m. balandžio 15 d. Skuodo rajono Ylakių miestelyje. 1963 m. baigė Rietavo vidurinę mokyklą, 1971 m. – Lietuvos veterinarijos akademiją, 1986 m. su pagyrimu – Maskvos centrinį patentikos institutą. Dirbo Neringos veterinarijos stoties viršininku, Klaipėdos žemės ūkio technikumo dėstytoju, Lietuvos veterinarijos mokslinio tyrimo instituto moksliniu bendradarbiu ir kitur. 1986 m. įgijęs artimą juristui specialybę, ėmėsi privataus verslo. Nuo 2003 m. dirbo Trakų rajono savivaldybėje: atstovu ryšiams su visuomene ir spauda, meru. 2000 m. ir nuo 2007 m. Trakų rajono savivaldybės tarybos narys. 2008 m. dirbo Trakų rajono savivaldybės meru.Kūryba: E. Malūkas – vienas populiariausių Lietuvos rašytojų, žinomasir užsienio šalyse, rašo detektyvinius ir istorinius romanus,noveles. Yra Detektyvų rašytojų sąjungos vicepirmininkas.Jo knygos išleistos daugiau nei 460 tūkst. egzempliorių tiražu. Knygos pakartotinai spausdintos (nauji tiražai) per 120 kartų.Bibliografija: Kraujo skonis, romanas. Vilnius, Horizontas, 1994(iki 2008 m. 21 leidimas). Šiukšlyno žmonės, romanas. Panevėžys, J. Magila, 1995(iki 2007 m. 17 leidimų). Juodieji želmenys, romanas. Vilnius, Horizontas, 1995 m.(iki 2008 m. 24 leidimai). Moters kerštas, romanas. Panevėžys, J. Magilos l - kla, 1996(iki 2009 m. 18 leidimų). Migla, romanas. Panevėžys, Magilė, 1997-1999.I-II dalys (iki 2004 m. 10 leidimų).Vilko duona, apsakymai. 1998 m.(iki 2010 m. 4 leidimai). Duženos, romanas. Panevėžys, Magilė, 2002(iki 2010 m. 18 leidimų). Karalienė Barbora, romanas. Panevėžys, Magilė, 2004(iki 2010 m. 7 leidimai). Likimų šnekos, novelių romanas. Panevėžys, Magilė, 2009. Dilgės, romanas. Panevėžys, Magilė, 2009. Trakuvos literatų kūryba (2010 m.). „Trakų krašto literatai“ (2015 m.), „Vytauto žemė“ (2016 m.). Panevėžys, Magilė.

  Valerija Masalskaitė – Čigienė

Gimė 1932 m. vasario 14 d. Ukmergės r., Menturių kaime. Mokėsi Raguvos vidurinėje mokykloje, Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. Daug metų mokytojavo Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje. Rašo eiles, noveles, atsiminimus, sentencijas. Išleido eilėraščių rinkinėlį „Rudenio alėjoj“ (2004 m.), eilių, atsiminimų, sentencijų knygelę „Sutemų aidai“ (2009 m.), kūryba publikuota almanache  „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.), "Akimirkos vėjų nesušukuotos" (2013 m.).

  Juozas Miglinas

Gimė 1939 m. kovo 12 d. Alytaus r., Alovėje. Mokėsi Alovės vidurinėje mokykloje, Vilniaus valstybiniame universitete. Pastarąjį dešimtmetį pasinėrė į kraštotyrinę veiklą. Bendradarbiauja su Lietuvos enciklopedijų leidykla, renka Alovės, Daugų, Merkinės ir Trakų seniūnijų istorinę medžiagą bei rengia Vilniaus m. profesinio-techninio mokymo 65-erių metų leidinį. Kūrybą spausdino „Lietuvos profsąjungų“, „Opozicijos“, „Bičiulystės“, „Galvės“ laikraščiai, „Šluotos“ ir „Trimito“ žurnalai, almanachai „Trakuvos poezija“ (2004 m.), „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.), ir „Merkio lieptai“ (2007 m.), dalyvavo trijose fotografijų parodose ir surengė 8 personalines fotografikos parodas. Išleido iliustruotą kalendorių „Čia mūsų Dzūkija“ (2002 m.), eilėraščių rinkinį „Mano žemė manimi alsuos“ (2004 m.), fotografikos parodos „Alovė, Daugai, Merkinė“ katalogą (2006 m.), poemą „Miglinių šeimynėlė“ (2008 m.).

Rūta Minkevičienė

Gimė 1966 m. vasario 10 d. Trakų r., Lentvario mieste. 1984 m. baigė Lentvario Motiejaus Šimelionio vidurinę mokyklą. Mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje ir įgijo bibliotekininko specialybę. Dirbo Trakų r. viešojoje, Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekoje. Nuo 2001 m. dirba Lentvario miesto bibliotekoje. Eilėraščius rašo nuo jaunystės. Eiles spausdino Trakų r. laikraštyje „Galvė“ ir Trakų literatų kūrybos almanachuose „ Trakuvos poezija“ (2004 m.), „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.), „Vingis“ (2012 m.). „Trakų krašto literatai“ (2015 m.). Ji yra Trakų rajono literatų brolijos „Aukuras“  vicepirmininkė. Už profesionalų ir kūrybingą darbą, prasmingas iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, bendruomenės informacinio raštingumo ugdymą 2016 m. įteiktas Kultūros ministerijos padėkos raštas

Malvina Miškinienė

Gimė 1926 m. gegužės 13 d. Gervėčių valsčiuje, Girių kaime (dabar Baltarusija). Mokėsi Vilniaus 2–ojoje mergaičių gimnazijoje, Vilniaus pedagoginiame institute. Mokytojavo Kietaviškių (Kaišiadorių r.), Rūdiškių, Trakų, Rimdžiūnų (Baltarusija) vidurinėse mokyklose. Jos pastangomis įkurtas Gervėčių krašto etnografijos muziejus. Už lietuvybės saugojimą ir ugdymą apdovanota Lietuvos Respublikos Ambasados Baltarusijoje (2005 m.), Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (2007 m.), Gervėčių krašto lietuvių bendruomenės (2004 m.) padėkos raštais. Rašo eilėraščius, apsakymus, apybraižas, renka tarmiškus Gervėčių krašto žodžius, dainas, pasakas. Kūryba publikuota Trakų r. laikraščiuose „Galvė“, „Trakų žemė“, „Gervėčių“ klubo laikraštyje „Lietuvių godos“, Trakų literatų almanachuose „Trakuvos poezija“ (2004 m.), „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.), Išleido eilėraščių knygelę vaikams „Nendrinė kepurė“ (2005 m.), eilėraščių ir atsiminimų knygas „Mano Gervėčiai“ (2005 m.), „Lietuviais esame mes gimę...“ (2008 m.), „Iš momulės kupero“ (2012 m.), "Iš momulės kupero: Gervėčių krašto folkloras. 2-asis papildytas leidimas"(2013 m.). „Kas giesmėn netilpo“ (2016 m.). Už knygą „Lietuviais esame mes gimę...“ jai suteiktas XII Rytų Lietuvos literatų konkurso laureatės vardas (2008 m.), apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (2008 m.), Trakų r. savivaldybės (2008 m.) padėkos raštais. Apdovanota III laipsnio medaliu "Už nuopelnus Vilniui ir tautai" (2013 m.).

Valentinas Vytautas Navickas

Gimė 1923 m. birželio 26 d. Vilkaviškio r., Vaituose. Mirė 2004 m. gegužės 12 d. Aukštadvaryje. Nuo 1971 m. gyveno Aukštadvaryje. 1941 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono berniukų gimnaziją, 1946 m. – Lietuvos veterinarijos akademiją. Dirbo veterinarijos gydytoju Lazdijuose, Veisiejuose, Marijampolėje, Kėdainiuose, Biržuose, dėstė Aukštadvario žemės ūkio mokykloje. Nuo 1998 m. priimtas į Lietuvos Nepriklausomų rašytojų sąjungą. Konkurso „Žydinti vyšnios šakelė“ laureatas (1990 m.), pelnė Nijolės Bataitytės-Glažue literatūrinio forumo premiją (JAV, Los Andželas 1996 m.). Išleido eilėraščių rinkinius „Saulėgrįža“ (1989 m.), „Kryžkelės“ (1991 m.), „Meilės paukštė“ (1993 m.), „Vyturio išpažintis“ (1994 m.), „Prabilo tėviškės beržai“ (1995 m.), „Žirge, nešk mielajai saulę“ (1996 m.), „Atsigerk iš mano šulinio gilaus“ (1997 m.), „Žydėk, nevysk dar, mano gėle!“ (1998 m.), „O širdis vis dar dainuoja“ (1999 m.), „Žiū, nunoko pievoj kmynai“ (2000 m.), „Dobilų raštais puoštas kelias“ (2001 m.), „Pėdsakai gyvenimo kely“ (2002 m.), „Pabalnojau vėjų žirgus“ (2003 m.), Trakų literatų almanachuose „ Paparčio žydėjimas“ (2001 m.), „Trakuvos poezija“ (2004 m.), „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.).

Eleonora Pavlovska

Gimė 1983 m. Trakų r. Senųjų Trakų kaime. Mokėsi Trakų vidurinėje mokykloje, Vilniaus pedagoginiame universitete filologijos fakultete. 2002 m. dalyvavo praktiniuose kalbos metodikos užsiėmimuose Liubline. Rašo lenkų kalba. Kūrybos tematika: šiluma, meilė, įvairios mintys. Stengiasi užrašyti kiekvieną įdomesnį gyvenimo įvykį, kad neliktų užmaršty. Nuo 2005 m. kūrybą publikuoja dienraštyje „Kurier Wilenski“,  Trakų literatų almanache „Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.).

Kęstutis Petkūnas

Gimė 1945 m. kovo 1 d. Švenčionių r., Aidukų kaime. Mokėsi Švenčionių rajone, Šventos aštuonmetėje mokykloje. 1965 m. baigė Vilniaus lengvosios pramonės technikumą. Dešimt metų dirbo Lentvario kilimų fabrike, vėliau įvairiose Vilniaus miesto įmonėse. Nuo 1991 metų dirba Trakuose. Buvo savivaldybės laikraščio „Trakiečių rūpesčiai“ redaktorius, o vėliau dirbo Trakų rajono savivaldybės ekologu. Rajono ir respublikinėje spaudoje bendradarbiauja nuo 1966 metų, kuria eilėraščius, parašė keletą apsakymų vaikams, kūryba publikuota Trakų literatų almanachuose „ Paparčio žydėjimas“ (2001 m.), „Trakuvos poezija“ (2004 m.), „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.). Fotografuoja nuo 1963 metų, nuotraukas pastoviai publikuoja rajono ir respublikinėje spaudoje.

Kazys Petravičius „... žmonėms aš per sunkus,Dievams – per lengvas...“

Gimė 1945 m. liepos 22 d. Trakų r., Šeiriškių kaime. Išsilavinimas – vidurinis. Dirbo Lentvario kilimų fabrike. Eiles rašo nuo 1970-ųjų. Publikavo Trakų literatų kūrybos almanache „Paparčio žydėjimas“ (2001 m.), „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.).

  Lolita Piličiauskaitė – Navickienė

Docentė, socialinių mokslų daktarė, mokytoja ekspertė. Gimė 1963 m. Vilniuje muzikų šeimoje. Mokėsi Muzikos ir teatro akademijoje (baigė 1988 m.) ir įgijo choro dirigavimo specialybę. 2000 m. apgynė daktaro disertaciją. Dirbo mokytoja Rūdiškių muzikos mokykloje, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Dėstytoja, vėliau muzikos ir pedagogikos katedros vedėja Lietuvos muzikos akademijoje Kauno fakultete. Nuo 2001 m. – docentė. Yra nėščiųjų ir kūdikių muzikinio sveikatingumo centrų Vilniuje ir Trakuose vadovė. Už aktyvią visuomeninę ir pedagoginę veiklą 2006 m. suteiktas Metų mokytojos vardas. Rašo eiles, apsakymus, romanus. Disertacijos pagrindu išleido mokslinės metodikos knygą „Emocinio imitavimo metodas muzikos pamokoje“ (2001 m.; 2-asis patais. ir papild. leid. – 2005 m.); romaną „Ir tada bus geriau...“ (2008 m.), „Slėptų sapnų tyrlaukiai“  (2011 m.), „Pedagoginio dvasingumo link. Susitikimai su Albertu Piličiausku. (2012 m.). Kūryba publikuota  Trakų literatų almanachuose „ Paparčio žydėjimas“ (2001 m.), „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.). Yra leidinių „Būsimų mamų dainos“ (2006 m.), „Grožio ir gėrio link“ (klasės vadovo knyga, 2007 m.) bendraautorė.

Barbara Sidorovič

Gimė 1933 m. gruodžio 4 d. Naujojoje Vilnioje. Mirė 2004 m. spalio 11 d. Jogelonyse. 1952 m. baigė Trakų pedagoginę mokyklą, vėliau – Vilniaus pedagoginį institutą. Mokytojavo Paluknio vidurinėje mokykloje. Rašo lenkų kalba. Kūrybą spausdino Trakų literatų kūrybos almanachuose „Paparčio žydėjimas“ (2001 m.), „Trakuvos poezija“ (2004 m.), „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.). Išleido prisiminimų knygą „Gyvenimo rašymas“ („Žyciopisanie“, 2002 m.), eilėraščių rinkinius: „Užrašyta širdimi“ („Zapisane serdcem“, 2000 m.), „Puokštė iš Luknos“ („Bukiecik iz Lukny“), „Saulutės kvapas“ („Zapach słoneczka, 2002 m.). Paskutiniai eilėraščiai ir apsakymai išleisti po mirties rinkinyje „Trakų trupiniai („Trockie okruchy“, 2006 m.).

Marija Skliutienė

Gimė 1927 m. lapkričio 4 d. Alytaus r., Rakatauskų kaime. Mirė 2006 m. rugpjūčio 24 d. Lentvaryje. Mokėsi Nedzingės pradžiosmokykloje (Varėnos r.). Baigė 4 klases. Dirbo namų ūkyje.1948 m. išvežta į Sibirą. Plukdė rąstus, kirto mišką. 1959 m. grįžusi į Lietuvą, gyveno Lentvaryje.Rašyti eiles pradėjo Sibire. Kūrybą publikavo Trakų literatų kūrybos almanache „Trakuvos poezija“ (2004 m.), „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.). Išleidoeilėraščių rinkinį „Lietuvos vardą širdyje nešiojom“ (1992 m.).

Rūta Suchodolskytė

Gimė 1979 m. liepos 13 d. Trakų r., Jogėliškių kaime. Studijavo anglų kalbą Vilniaus pedagoginiame universitete, literatūrą Šiaurės Airijoje ir Norvegijoje. Dirbo žurnaliste. Šiuo metu