Istorija

Trakai, senoji Lietuvos sostinė, užima reikšmingą vietą krašto istorijoje. Išsidėstę tarp didžiųjų šalies upių – Nemuno ir Nėries, tarp didžiausių šalies miestų – Vilniaus ir Kauno, Trakai yra svarbus administracinis centras ne tik prekybiniame, visuomeniniame, politiniame, bet ir kultūriniame gyvenime. Svarbią vietą jame užima ir Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Trakų viešoji biblioteka buvo įkurta 1940 m. Ji, kaip ir visos Lietuvos bibliotekos, išgyveno būdingiausius gyvavimo etapus: administracinius-teritorinius padalinimus, centralizaciją, pavaldumo pasikeitimus ir kt. Iki 2000 m. rajone veikė net 36 bibliotekos filialai, tačiau po 2000 m. Lietuvos administracinio paskirstymo bibliotekų tinklas sumažėjo. Dabar rajono miestuose ir kaimuose yra 15 VB padalinių.

Bibliotekos paslaugomis naudojasi apie trečdalis rajono gyventojų, gausiai biblioteką lanko svečiai iš Lietuvos ir užsienio. Viso per metus į biblioteką užsuka virš 120 tūkstančių lankytojų, kurie gali naudotis beveik 240 tūkstančių siekiančiu dokumentų fondu.

Trakų viešoji biblioteka viena pirmųjų Lietuvoje pradėjo kurti elektroninį katalogą. Eksperimentinėje bibliotekos bazėje buvo adaptuojamos pirmosios automatizuotos bibliotekų sistemos ELKAT (1995 m.) ir UNIKAT (1997 m.). Nuo 2000 m. diegiama Lietuvos integrali bibliotekų informavimo sistema (LIBIS) leido automatizuoti daugumą bibliotekos darbo procesų. Vartotojų aptarnavimas tapo našesnis.

Siekiant žengti koja kojon su laiku, 2001 m. buvo pradėtas didysis rajono bibliotekų kompiuterizavimas. Projektai Biblioteka – informacinės ir intelektualinės laisvės garantas“, „Langas į ateitį“, VIPT, „Bibliotekos pažangai” ne tik leido mažiausius kaimo filialus aprūpinti nauja kompiuterine ir programine įranga, bet ir suteikė žmonėms galimybę naudojantis naujomis technologijomis pasiekti reikiamą informaciją, mokytis, bendrauti, pramogauti.

Gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai – nauja bibliotekos veikla. Šiuo metu bibliotekoje yra 109 kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų 73 skirtos vartotojams. Inovatyvių paslaugų diegimą tęsė projektas „Esu jaunas, energingas, naujovių ieškantis žmogus“. Šiuo projektu vaikai ir jaunuoliai iš socialiai remtinų šeimų buvo susipažindinti su naujais mobiliais IT įrenginiais, išmokyti jais dirbti. Projektas buvo įgyvendinamas visuose bibliotekos filialuose.

Trakų viešojoje bibliotekoje puoselėjama ir tradicinė kultūrinė, edukacinė veikla. Per metus lankytojams siūlome per 600 renginių, vykdome skaitymo skatinamo, etninės kultūros populiarinimo iniciatyvas, kraštotyrinį darbą, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir kt.

Kurti naujas bei stiprinti esamas bibliotekos paslaugas padeda projektinė veikla.

„Nuo knygos iki meno“  – jau ne vienerius metus Lentvario padalinio vykdomas  projektas, skirtas Nacionalinei bibliotekų savaitei. Jo metu, pasitelkiant knygą, populiarinamos įvairios meno šakos ar meninės išraiškos priemonės.

„Pažink pasakų (knygų) pasaulį su Lėle“. Tai dar vienas tradicinis bibliotekos projektas, kurį vykdo vaikų literatūros skyrius. Kurdami bei vaidindami vaikai lavina vaizduotę, tobulina asmeninius gebėjimus, lavina komunikavimo įgūdžius. Projektas orientuotas į socialinės atskirties mažinimą.

„Ateik ir tu: naujos galimybės vaikams bibliotekoje”. Šis projektas leido Trakų viešojoje bibliotekoje įkurti vaikų dienos centrą bei meno studiją. Moksleivių popamokinį laiką užpildė įdomi, netradicinė edukacinė veikla.

„Gimtasis kraštas istorijos vingiuose“. Tiltų padalinio inicijuoto, ilgalaikio projekto tikslas – tirti ir išsaugoti nematerialų krašto kultūros paveldą. Projekto įgyvendinimo metu sukaupta ypač vertinga medžiaga apie išnykusius ar nykstančius pietryčių Lietuvos kaimus.

Visa informacija apie bibliotekos veiklą, paslaugas, renginius ir parodas skelbiama www.trakubiblioteka.lt ir socialiniame tinkle Facebook – @trakubiblioteka.

 

Vaikų literatūros skyrius duris atvėrė 1977 m.. Šiuo metu skyrius yra įsikūręs Trakų vidurinės mokyklos patalpose, Birutės g. 44, Trakai. Skyriuje dirba 3 bibliotekininkės: Dalia, Laimutė ir Eglė, kurios komplektuoja, tvarko ir saugo dokumentų fondą, aptarnauja skaitytojus, rengia leidinių (temines ir naujienų), vaikų darbų parodas, supažindina lankytojus su biblioteka, vykdo įvairius projektus ir edukacijas. Vaikų literatūros skyriuje rasite grožinės ir mokslo populiariosios literatūros, informacinių (enciklopedijos, žodynai) ir periodinių leidinių visų amžiaus grupių vaikams, moksleiviams, taip pat tėvams, besidomintiems vaikų literatūra. Skaityti galima lietuvių, anglų, rusų ir kitomis kalbomis, o mažieji lankytojai, kurie dar neskaito patys, gali ateiti į vaikų žaisloteką, o videotekoje gali žiūrėti animacinius filmus ar klausytis muzikos.

Iškirtinės vaikų literatūros skyriaus paslaugos:

„Šeimos rytukai“ vyksta kiekvieną ketvirtadienį 10 val. Čia mamos ir tėčiai su savo mažyliais, močiutės ir seneliai su anūkais gali smagiai praleisti laiką, bendrauti, žiūrėti animacinius filmus, pasiklausyti sekamos pasakos ar net ją suvaidinti.

Edukaciniai užsiėmimai mažiesiems skaitytojams tradiciškai vyksta kiekvieną mėnesį. Į šiuos užsiėmimus galima registruotis iš anksto. Prieš kiekvieną užsiėmimą būna skelbiama tema. Tokie užsiėmimai, kaip „Vilko socializacija“ ar „Pasakų karalystės pažinimas“ siekia supažindinti su pasakomis. Užsiėmimai apie tradicines Lietuvių liaudies šventes: „Kiekvienas gali kurti stebuklą“, skirtas advento papročiams ir Kalėdoms, „Apėntaas apsėsoka laiks...“ – Užgavėnėms ir susipažinimui su jų šventimo tradicijomis, „Akmens užkalbėjimas“ supažindina su Joninių švente, baltiškais simboliais, jų reikšme ir naudojimo sritimis, „Sapnų lėlytės“ moko apie senąsias lietuvių tradicijas.

Bibliotekos teatriukas. Mažieji aktoriai renkasi kartą per savaitę, trečiadieniais. Čia jie rengia spektaklius ir lavina aktorystės įgūdžius.

 

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija
Skaitmeninio raštingumo mokymai
Interaktyvi biblioteka
Vilnijos vartai
Kika
Rock and roll bibliotekininkas
Darbo skelbimai
Trakų informacinis centras
Eklasika