XIII-asis POEZIJOS KONKURSAS ,,BALTOJO BALANDŽIO SUGRĮŽIMAS‘‘

XIII-asis POEZIJOS KONKURSAS ,,BALTOJO BALANDŽIO SUGRĮŽIMAS‘‘

2017 m. gegužės 6 d. (šeštadienį) 12 val. XIII-asis respublikinis Karolio Širvinsko vardo poezijos konkursas „Baltojo balandžio sugrįžimas“.

Kauno apskrities viešoji biblioteka, Kaunas, K. Donelaičio g. 8, III a.

 

 

XIII-ojo POEZIJOS  KONKURSO

,,BALTOJO BALANDŽIO SUGRĮŽIMAS‘‘

NUOSTATAI  2017 m.

BENDROJI NUOSTATA

Karolio Širvinsko vardo poezijos konkursas organizuojamas 13-ąjį kartą (nuo 2005 m.). Premiją įsteigė LPD Svėdasų skyriaus pirmininkė, LPD tradicinio respublikinio renginio ,,Vaižganto skaitymai‘‘ organizacinio komiteto narė, Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ įkūrėja ir pirmininkė, LNRS narė, rašytoja  – žuvusio anykštėno literato, tautodailininko, klieriko KAROLIO ŠIRVINSKO atminimui. Kiekvienais metais pasirenkama vis kita konkurso vieta (miestas), siekiant suaktyvinti poetų (literatų) veiklą viešame visuomeniniame gyvenime (tarp miestų ir rajonų) jų pastangas leisti, bei prisidėti fondui leidžiant knygas, bendradarbiauti su vietos bei šalies žiniasklaida, artimiau susipažinti su naujausia poetų (literatų) kūryba, pasitikrinti savo sugebėjimus, būti pastebėtiems, įvertintiems ir paskatintiems.

DALYVIAI

Konkurse kviečiami dalyvauti poetai (literatai) nuo 18 metų nepriklausomai nuo profesijos ar tautybės.

VYKDYMO TVARKA

Konkursas skelbiamas kiekvieną pavasarį (gegužės mėn.). Konkurso nariai raštu pateikia 5 (spausdintus) eilėraščius komisijai esančiai ten pat salėje (kur vyksta skaitymai), nurodydami klubą, vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefoną. Konkurso metu perskaito savo 1 arba 2 eilėraščius (komisija turi teisę keisti skaitomų eilėraščių skaičių) iš 5. Vertinimo komisija gali būti sudaryta iš rašytojų, žurnalistų, lituanistų, bibliotekininkų ir praėjusių metų laureatės vertina poetų (literatų) kūrybą. Pageidautina, kad būtų teikiami nauji, pastarųjų metų kūriniai. Rekomenduojama tema: amžinos pasaulio vertybės, gyvenimo prasmė, tikėjimas, meilė.

Fondas ,,Baltasis balandis‘‘ pasilieka rankraščius.

VERTINIMAS

Pagrindiniai vertinimo kriterijai – kūrinio meniškumas, originalumas, temos ir idėjos naujumas, vertybių pajautimas.

APDOVANOJIMAI

             Konkurso laureatas apjuosiamas tautine juosta, įteikiamas diplomas ir suvenyras.

             Paskatinamieji padėkos raštai ir suvenyrai:

           - Už nuoširdžiausią eilėraštį,

           - Už raiškiausiai skaitytą eilėraštį,

           - Už eilėraštį skirtą K. Širvinsko atminimui.

 

           Pagal galimybes išleidžiamas konkurso kūrinių almanachas.

           Išleistas almanachas pavadinimu ,,Paukščiai – 2016‘‘.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus bei pratęsti konkurso trukmę.

Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį sutinka ir patvirtina, kad: konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo (nurodant autorių) kūrinius naudoti fondo spaudiniuose, konkurso viešinimo, informacijos sklaidos, publikavimo (almanachuose), panaudojimo įvairiuose fondo renginiuose.

 

Kontaktinis telefonas –  868207772

El. p. skambmedis@gmail.com

Svetainė www.svedasai.info

Trakai – Lietuvos kultūros sostinė 2020
QR kodas
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija
Skaitmeninio raštingumo mokymai
Trakų informacinis centras
Rock and roll bibliotekininkas
Eklasika
Interaktyvi biblioteka
Vilnijos vartai