„Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Akto Trakų krašto signatarai“

„Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Akto Trakų krašto signatarai“

Trakų viešojoje bibliotekoje veikia kraštotyrinė-literatūrinė paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 27-osioms metinėms. Artėjant šios datos 30-mečiui, kilo mintis sisteminti, skenuoti, archyvuoti, kaupti ir pildyti Trakų viešojoje bibliotekoje esantį archyvą, kuriame būtų užfiksuotos Trakų krašto Atgimimo akimirkos, pradedant 1988 m. ir baigiant nūdiena, kurioje būtų nušviestas Trakų krašto Kovo 11-osios Akto signatarų gyvenimas ir veikla Trakų krašto ir Lietuvos labui.

Minėtoje parodoje pristatoma dalis suarchyvuotos 1989–1990 m. laikotarpio medžiagos, kurioje užfiksuotos Trakų krašto rinkimų į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą akimirkos Lietuvos įvykių kontekste.


Remiantis Trakų VB esančiu kraštotyros fondu, rajonine spauda „Galvė“, „Trakų žemė“, „Trakiečių rūpesčiai“ parodos lankytojai galės prisiminti, o jaunesnioji karta ir susipažinti su 1990 m. vasario–kovo rinkimų į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą aktualijomis, iškeltais kandidatais, rinkimų statistika, laimėjusiais rinkimus Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatais – Trakų krašto Kovo 11-osios Akto signatarais. Anuomet tai buvo Lentvario rinkiminės apygardos nr. 137 Lentvario kooperatinės-gamybinės įmonės „Kaitra“ kolektyvo iškeltas Romualdas Rudzys bei Trakų rinkiminės apygardos nr. 139 Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iškeltas ir remiamas Rimvydas Raimondas Survila. Parodoje galėsite susipažinti su jų rinkiminėmis programomis, gyvenimo credo bei tuomet keliamais tikslais bei uždaviniais.

Džiugu, kad Trakų kraštas žymus ne tik savo garbinga praeitimi, bet iškilus ir nelabai nuo mūsų dar nutolusiais įvykiais, menančiais 1918 m. vasario 16-osios Akto signatarą D. Malinauską (1869-1942), kuris svarbus savo indėliu ir naujausios Lietuvos istorijos virsme, lėmusiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą. Be Trakų rajone iškeltų kandidatų, tapusių Kovo 11-osios Akto signatarais – R. Rudzio, R. R. Survilos – galime pasididžiuoti ir Lietuvai nusipelniusiais, kitose Lietuvos rinkiminėse apygardose iškeltais kandidatais, tapusiais Kovo 11-osios Akto signatarais – kraštiečiu-aukštadvariečiu prof. B. Genzeliu ir Trakuose gimusiu  A. V. Patacku (1943–2015). Beje, Trakų rajono rinkiminėse apygardose buvo iškelta 10 kandidatų: Lentvario – 4, Trakų –3, Vievio – 3, jų tarpe ir rašytojas V. Petkevičius, kurį jau pirmame rinkimų ture 4743 balsais prieš 3071 nurungė R. Survila (pirmame ture balsavusių rinkėjų buvo 12 489).

Sklaidant senuosius puslapius netrunki stebėtis mūsų tuomet išrinktų deputatų rinkiminėse programose deklaruojamomis vertybėmis ir įžvalgumu, kuris ir šiandien nepraranda savo aktualumo. Be Lietuvos nepriklausomybės idėjos, R. Rudzio programoje buvo kalbama apie daugiapartinę sistemą, kaip demokratijos garantą, Lietuvą, kaip visų čia gyvenančių tautų namus, dorovę, ekologiją, nuosavybės formų lygiateisiškumą, socialines garantijas, tautinę kultūrą, dorovingumą, darbštumą ir pakantumą kitaminčiui  – „tai svarbiausios sąlygos žmonių vienybei ir gerovei...“ ( „Galvė“  1990, vasario 23, p. 5., str. „Vienybės sąlygos“).

 

„...Šiandien turime istorinę galimybę padėti Lietuvos – europinės valstybės pamatus, valstybės, kuri bus visiems tiek gera, kiek šiandien jai dirbsime, todėl turime pergalėti nesutarimus <...>  mūsų nesutarimai yra provokuojami ir naudingi trečiai šaliai. Padėkime vieni kitiems tapti laisvomis, išdidžiomis protėvių vertomis tautomis demokratinėje Lietuvoje, kuri draugiškai sugyvens su savo artimais ir tolimais kaimynais“ – teigė rinkiminėje programoje R. R. Survila („Galvė“, 1990, vasario 23, str. „Turime ginti kaimą“).

Ir koks aktualus į mus visus, jau po Kovo 11-osios Akto išsakytas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatų kreipimasis, neprarandantis ryšio su dabartimi, žvelgiant iš praeities-dabarties-ateities perspektyvų: „Mieli Lietuvos žmonės! Po kelių dešimtmečių laukimo, kančių ir vargų atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė. ...Mes, jūsų išrinktieji deputatai, vieningai balsavome už laisvą, nepriklausomą Lietuvą... Dabar mums visiem drauge teks įveikti daugybę įvairiausių sunkumų... Būkime vieningi ir nesukelkime atgimstančiai Lietuvai pavojaus, kuris naudingas tik mūsų nepriklausomybės priešams... Mes kviečiame jus – ir lietuvius, ir kitų tautinių bendrijų žmones nuoširdžiam broliškam darbui, rimčiai ir susikaupimui. Kviečiame vienytis naujos ir nepriklausomos Lietuvos labui ! Vilnius, 1990, kovo 14 d.“ („Galvė“, 1990, kovo 17, p. 1).

  

Apie visa tai plačiau TVB veikiančioje parodoje „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Akto Trakų krašto signatarai“. Paroda veiks iki balandžio 8 d. Kviečiame apsilankyti.

 

                                                                                                  TVB vyr. bibliografė Rasa Selickaitė

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija
Skaitmeninio raštingumo mokymai
Interaktyvi biblioteka
Vilnijos vartai
Rock and roll bibliotekininkas
Darbo skelbimai
Trakų informacinis centras
Eklasika