Tragiški Lietuvos istorijos puslapiai (1940–1953)

Vladas Terleckas

Tragiški Lietuvos istorijos puslapiai (1940–1953)

Vlado Terlecko knyga, atskleidžianti didžiausių Lietuvos kančių ir kovų laikotarpį, yra absoliučiai unikalus kūrinys. Ji pasakoja istoriją, kurios dauguma lietuvių dar nėra įsisąmoninę. Pirmieji dešimtmečiai po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo – tai laikotarpis, kai sovietinio reakcionizmo tendencijos įsitvirtino kaip visuomenėje dominuojanti nuotaika. Ryški tos nuotaikos išraiška lietuviškos istoriografijos kontekste buvo Lietuvos gyventojų patirtų kančių menkinimas, jų priešinimosi niekinimas, o ypač – pastangos kai kurias represines ir okupacines struktūras pateikti teigiamai nušviestas, net aptepliojant jas jaukiai romantiškomis spalvomis.

Vladas Terleckas per pastaruosius dešimtmečius reiškėsi ne tik kaip gausių publikacijų autorius, pasižymintis itin geru Lietuvos istorijos išmanymu, bet pirmiausia kaip radikalus ir drąsus reakcionieriškų nuotaikų oponentas, kuris į neišmanėliškumą ir konformizmą visada atsakydavo nuodugniais tyrimais bei atvira, profesionalia kritika. Autoriaus rašymo stilius taip pat labai skiriasi nuo lietuviškos humanitarinių mokslų tradicijos. Solidi istorinė analizė jo tekstuose tampa ryškių faktų ir išradingos argumentacijos audiniu.

Knygoje „Tragiški Lietuvos istorijos puslapiai (1940–1953)“, remiantis naujausiais šaltiniais ir tyrinėjimais, apžvelgiama permaininga Lietuvos istorija 1918–1953 metais. Pirmoje dalyje fragmentiškai supažindinama su 1918 m. valstybingumą atgavusios Lietuvos kūrimu, laimėjimais įvairiausiose srityse ir patirtai sunkumais. Daugiausia vietos skiriama pasakojimui apie 1940–1941 m. sovietų, 1941–1944 m. nacių okupacijų ir komunistinio režimo viešpatavimo Lietuvoje 1944–1953 m. padarinius. Atskleidžiama okupantų taikyti fizinio ir dvasinio gyventojų naikinimo metodai, aprašomas ginkluotas ir neginkluotas Lietuvos žmonių pasipriešinimas, parodoma, kaip prasidėjo ir įsitvirtino visų gyvenimo sričių sovietizavimas.

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija
Skaitmeninio raštingumo mokymai
Interaktyvi biblioteka
Vilnijos vartai
Rock and roll bibliotekininkas
Darbo skelbimai
Trakų informacinis centras
Eklasika