Ilgesio dainos

Aleksandras Guobys

Ilgesio dainos

Ši naujai pasirodžiusi knyga yra Lietuvos kultūroje pasižymėjusio žmogaus, humanitarinių mokslų daktaro Aleksandro Guobio naujas grožinės literatūros žanro kūrinys, apysaka „Ilgesio dainos“, paliečiantis šiuo metu, o ir ilgą laikotarpį, aktualią tematiką - žmones, grįžusius po tremties namo į tuometinę Sovietų Lietuvą.

Apysakoje – XX a. įvykiai sovietų okupuotoje Lietuvoje, kai po dešimties ir po dvidešimt penkerių metų tremties pagaliau sugrįžta žmonės į gimtinę, dar gimnazijos suole pažinę meilės ugnies prisilytėjimą ir visus tuos metus jautę begalinį ilgesį tėvynei, artimiesiems, mylimiesiems... O grįžusiųjų gyvenimą nors ir kaip laužė ir žemino valstybės išdavikų vietininkai, bet prigimtinės garbės, orumo, tėvų tikėjimo, jų papročių ir švenčių laužai herojų širdyse niekada neišblėso, gaivino jų buitį ir viltį. Ir net jei ne jiems patiems, tai naujajai kartai – gyventi dorai ir laimingai...

Knygos herojai – realiai gyvenusių žmonių prototipai. Minimi įvykiai – Rytų Lietuvos vietovės realaus gyvenimo aidai.

QR kodas
Trakų informacinis centras
Rock and roll bibliotekininkas
Eklasika
Interaktyvi biblioteka
Vilnijos vartai